Di TaipingNiaga.Com, kami percaya adalah tanggungjawab kami untuk membimbing perniagaan pelanggan kami ke arah yang lebih sistematik dan digital. Kami memahami bahawa perniagaan yang sistematik adalah asas untuk memajukan perniagaan, itulah sebabnya kami berusaha untuk menyediakan pelanggan kami dengan pengetahuan yang sesuai.

Siapa Kami

Kami adalah sebuah pasukan yang sentiasa berusaha untuk menerapkan kegunaan teknologi maklumat di dalam sistem perniagaan.

Misi Kami

Membantu perniagaan supaya perniaagaan anda menjadi lebih teratur dan sistematik.

Apa Kami Buat

Menyediakan sistem sokongan dalam bentuk program, aplikasi dan peralatan yang berkaitan dengan perniagaan.

Soalan Lazim